W jakim wieku pierwsze dziecko – statystyka

23 stycznia 2023

W jakim wieku pierwsze dziecko – statystyka

Jaki jest przedział wiekowy statystycznej matki?

Statystyczna matka ma przedział wiekowy od 25 do 44 lat. Według danych z 2019 roku, średni wiek matek rodzących pierwsze dziecko wynosi 30,3 lata. Wraz ze wzrostem poziomu edukacji i zmianami społecznymi, coraz więcej kobiet decyduje się na macierzyństwo później niż jeszcze kilka dekad temu. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Centrum Badań Demograficznych, największa liczba matek rodzi swoje pierwsze dziecko między 30 a 34 rokiem życia.

W ostatnich latach obserwuje się również tendencję do starszych matek. Coraz częściej kobiety decydują się na macierzyństwo po 40-tce, co jest szeroko dyskutowane i akceptowane społecznie. Badania pokazują, że liczba matek powyżej 40 roku życia w ciagu ostatnich 10 lat podwoiła się. Przedział wiekowy statystycznej matki obejmuje więc nie tylko młode kobiety między 25 a 34 rokiem życia, ale także te starsze – od 35 do 44 lat.

Pierwsze dziecko a wiek ojca – kiedy faceci planują potomstwo?

Pierwsze dziecko a wiek ojca to temat, który budzi wiele dyskusji. Wielu mężczyzn zastanawia się, jaki jest optymalny wiek na planowanie potomstwa. Zazwyczaj uważa się, że im starszy ojciec, tym lepiej dla dziecka. Starsi rodzice mają więcej doświadczenia i są bardziej stabilni finansowo niż młodsi rodzice. Ponadto starsi ojcowie mogą być bardziej obecni i angażować się w opiekę nad swoimi dziećmi.

Jednak istnieje również druga strona medalu – starsi ojcowie są bardziej podatni na choroby i powikłania zdrowotne, co może stanowić dodatkowe ryzyko dla ich potomstwa. Ponadto czasami trudno jest utrzymać energię i aktywność fizyczną po 40-tce, co może być problemem przy opiece nad małymi dziećmi. Dlatego ważne jest, aby każdy mężczyzna rozważył wszystkie aspekty planowania potomstwa przed podjęciem decyzji.

Zachwianie demograficzne w Polsce – coraz mniej urodzeń

Zachwianie demograficzne w Polsce jest coraz bardziej widoczne. Liczba urodzeń w naszym kraju systematycznie spada od kilku lat, co ma poważny wpływ na przyszłość naszej gospodarki i społeczeństwa. Według danych GUS liczba urodzeń w 2018 roku była o ponad 10% niższa niż w 2017 roku, a tendencja ta utrzymywała się również w 2019 roku. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać m.in. w niskim poziomie bezpieczeństwa ekonomicznego oraz braku stabilności finansowej, co skutecznie odstrasza młodych ludzi od decyzji o posiadaniu dzieci. Innym czynnikiem jest także coraz większa aktywność zawodowa kobiet, które często rezygnują z macierzyństwa na rzecz swojego rozwoju zawodowego.

Skutkiem tego zachwiania demograficznego są coraz większe problemy ze starzeniem się społeczeństwa oraz malejąca liczebność populacji polskich obywateli. Wraz ze spadkiem liczby urodzin maleje także liczebność osób produkcyjnych, co oznacza mniejszy potencjał do tworzenia nowych miejsc pracy i inwestowania w infrastrukturę państwową. Ponadto, jeśli sytuacja ta nadal będzie się pogarszać, to możemy spodziewać się problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa i narastajacymi kosztami opieki medycznej i socjalnej dla starszych obywateli.

Wykształcenie rodziców – czy wpływa na decyzję o dziecku?

Wykształcenie rodziców może mieć wpływ na decyzje dotyczące ich dzieci. Rodzice z wyższym wykształceniem są bardziej skłonni do inwestowania czasu i pieniędzy w edukację swoich dzieci, co może przyczynić się do lepszych osiągnięć szkolnych. Badania pokazują, że dzieci z rodzin o wyższym poziomie wykształcenia mają większe szanse na ukończenie studiów i uzyskanie lepszych stanowisk pracy niż ich rówieśnicy z rodzin o niższych poziomach wykształcenia. Wykształcenie rodziców ma także bezpośredni wpływ na to, jak postrzegana jest edukacja przez ich dzieci. Rodzice z wyższym poziomem wiedzy mogą być bardziej skłonni do angażowania się we wspieranie edukacji swoich dzieci poprzez czytanie książek, rozbudzanie ciekawości i dyskusje na temat ważnych problemów społecznych. W ten sposób mogą one inspirować swoje dzieci do poszerzenia horyzonu myślenia i nauki oraz motywować je do osiągania sukcesu akademickiego.

Polska na tle Europy – polki rodzą wcześniej

Polska jest jednym z krajów Europy, w których rodzą się dzieci wcześniej niż w innych państwach. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), średni czas trwania ciąży w Polsce to 38 tygodni i 6 dni, podczas gdy średnia europejska to 39 tygodni i 2 dni. Oznacza to, że polskie matki są bardziej skłonne do porodu przedwczesnego niż ich europejskie odpowiedniki.

Istnieje kilka czynników, które mogą mieć wpływ na taki stan rzeczy. Jednym z nich jest brak edukacji seksualnej i antykoncepcji, co może prowadzić do nieplanowanych ciąż u młodych ludzi. Innym czynnikiem może być stres związany z warunkami ekonomicznymi i społecznymi oraz brak opieki medycznej. Wszystkie te czynniki mogą powodować porody przedwczesne i skrócić okres ciąży o kilka tygodni.

Dorota Górecka

Dorota Górecka

Magister socjologii

Absolwentka poznańskiego UAM. Obecnie przede wszystkim mama dwójki dzieci. Zawodowo specjalista ds. PR w domu mediowym. Żyję ogromną pasją do podróży i niszowego kina.

Przeczytaj więcej:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.