Rośnie liczba dzieci urodzonych poza małżeństwami

24 lutego 2023

Rośnie liczba dzieci urodzonych poza małżeństwami

Dziecko bez ślubu – statystyki urodzeń z ostatnich lat

Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost liczby dzieci urodzonych bez ślubu. Według statystyk, w Stanach Zjednoczonych odsetek dzieci urodzonych poza małżeństwem wynosi obecnie 40%. Oznacza to, że co czwarte dziecko rodzi się bez ślubu. W Europie sytuacja jest podobna – według badań Europejskiego Centrum Statystycznego, w 2017 roku aż 41% dzieci urodziło się poza małżeństwem.

W ostatnich latach obserwuje się również tendencję do coraz mniejszej liczby małżeństw i coraz większej liczby samotnych matek. Według statystyk, w USA odsetek samotnych matek wynosi obecnie 25%, a w Europie jest to nawet 30%. Oznacza to, że coraz więcej kobiet decyduje się na posiadanie dziecka bez partnera i bez formalnego związku małżeńskiego.

Co powoduje wzrost liczby dzieci urodzonych poza małżeństwami?

Wzrost liczby dzieci urodzonych poza małżeństwami jest widoczny w wielu krajach na całym świecie. Jest to częściowo spowodowane zmianami w postrzeganiu i akceptacji społecznej tego typu sytuacji. W przeszłości, dzieci urodzone poza małżeństwem były postrzegane jako nielegalne lub nieważne, ale obecnie są one coraz bardziej akceptowane i tolerowane.

Innym powodem wzrostu liczby dzieci urodzonych poza małżeństwami jest fakt, że coraz więcej osób decyduje się na samotne rodzicielstwo. Coraz więcej kobiet decyduje się na samotne macierzyństwo, ponieważ chcą mieć dziecko bez konieczności posiadania partnera. Ponadto, coraz więcej par decyduje się na rozpoczynanie rodzin bez oficjalnego związku małżeńskiego.

Postawa społeczeństwa wobec dzieci urodzonych poza małżeństwami

Postawa społeczeństwa wobec dzieci urodzonych poza małżeństwami jest zazwyczaj negatywna. W wielu kulturach i religiach, dzieci urodzone poza małżeństwem są postrzegane jako nielegalne lub niegodziwe. Oznacza to, że te dzieci mogą być traktowane gorzej niż ich rówieśnicy urodzeni w ramach małżeństwa. Mogą mieć trudności ze zdobyciem pracy, edukacji i innych usług publicznych. Nierzadko są one także dyskryminowane przez swoich rówieśników i otoczenie, co może prowadzić do problemów psychicznych i emocjonalnych.

Jednak postawa społeczeństwa wobec dzieci urodzonych poza małżeństwem może się zmieniać na lepsze. Coraz więcej osób widzi wartość tych dzieci i stara się je akceptować bez względu na okoliczności ich narodzin. Większość państw gwarantuje prawa tym dzieciom do edukacji, opieki medycznej i innych usług publicznych oraz chroni je przed dyskryminacją ze względu na status rodzinny. Dlatego coraz częstszy jest trend akceptacji tych dzieci przez społeczeństwo i traktowanie ich tak samo jak każde inne dziecko.

Związek nieformalny a dziecko – jakie są prawa rodziców?

Związek nieformalny jest zazwyczaj uważany za mniej poważny niż małżeństwo, ale wciąż może być ważnym aspektem życia rodzinnego. W przypadku dziecka, które pochodzi z takiego związku, prawa rodziców są podobne do tych, które mają rodzice małżeńscy. Rodzice mają prawo do opieki i wychowania swojego dziecka oraz do decydowania o jego przyszłości. Mogą również ubiegać się o alimenty na rzecz dziecka i uprawnienia do opieki medycznej.

Ponadto oboje rodziców mają prawo do widzenia się ze swoim dzieckiem i sprawowania opieki nad nim. Jeśli chodzi o rozstrzyganie sporów dotyczących opieki nad dzieckiem, sąd bierze pod uwagę interesy dziecka i stara się je chronić. Sądy czasami mogą też wymagać od rodziców okresowej terapii lub innych form wsparcia, aby lepiej chronić interesy dziecka.

Wyzwania związane z wychowaniem dziecka poza małżeństwem

Wychowanie dziecka poza małżeństwem może być wyzwaniem, zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Rodzice muszą poradzić sobie z trudnościami związanymi z rozdzieleniem się i utrzymaniem dobrych relacji między nimi a ich dziećmi. Muszą również stawić czoła wyzwaniom finansowym, które czasami wiążą się z wychowywaniem dziecka poza małżeństwem. Dziecko może mieć trudności ze zrozumieniem sytuacji i odczuwać lęk przed tym, co będzie dalej. Może też odczuwać poczucie winy lub osamotnienia. Rodzice powinni być świadomi tych problemów i słuchać swojego dziecka oraz okazywać mu miłość i troskliwość. Powinni także starannie planować spotkania obojga rodziców, aby uniknąć napiętych sytuacji i umożliwić swojemu dziecku normalny rozwój emocjonalny.

Tendencje urodzeń dzieci bez ślubu – kolejne lata będą rekordowe

Tendencje urodzeń dzieci bez ślubu w ostatnich latach są coraz bardziej widoczne. W Stanach Zjednoczonych odsetek dzieci urodzonych poza małżeństwem wynosi obecnie 40%, a w Europie Zachodniej jest to nawet 50%. Oznacza to, że coraz więcej ludzi decyduje się na posiadanie dzieci bez zawierania małżeństwa. Jest to często spowodowane tym, że ludzie chcą mieć dziecko, ale nie chcą być związani z partnerem na stałe.

Kolejne lata będą rekordowe pod względem liczby urodzeń dzieci bez ślubu. Przyczyn tego trendu można upatrywać w postrzeganiu tradycyjnych wartości i instytucji małżeństwa przez społeczeństwo. Coraz więcej osób decyduje się na posiadanie dziecka bez formalizowania swojego związku poprzez małżeństwo. Ponadto, coraz więcej kobiet decyduje się na samotne macierzyństwo, ponieważ mają one lepszy dostęp do edukacji i pracy niż kiedykolwiek wcześniej.

Dorota Górecka

Dorota Górecka

Magister socjologii

Absolwentka poznańskiego UAM. Obecnie przede wszystkim mama dwójki dzieci. Zawodowo specjalista ds. PR w domu mediowym. Żyję ogromną pasją do podróży i niszowego kina.

Przeczytaj więcej:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.